SIMULTANEOUS INTERPRETING

Provided in real time as the interpreter listens to the speaker and conveys the message in the requested language simultaneously. Performed in a soundproof booth by two interpreters working alternately. The participants of the event receive the translation in real time through a headset. Simultaneous booth interpreting is commonly used for translating conferences. The translation can be rendered in any number of languages. Each language pair of translators is a separate team and requires a separate booth.

We provide simultaneous translation services during:

 • Congresses
 • conferences
 • symposia
 • seminars
 • business meetings
 • trainings
 • negotiations

Our translation agency provides comprehensive interpreting services including relevant equipment.

????? ??? ????????????? ????????, ? ???? ??????? ??????????? ????????????? ??????? ???????????? ? ????????? ??? ?? ????????? ????. ???? ????? ???????? ????? ???? ??????????? ? ?????????????????? ?????? ????? ?????????????, ??????????? ???????????. ????????? ??????????? ????????? ?????? ????????????? ? ???? ??????? ? ????? ?????????. ???????? ? ??????? ???????? ???????? ???????????????? ????????, ???????????? ??? ????????? ???????????. ??? ????? ???? ????????? ?? ????? ?????????? ??????. ?????? ???????? ???? ? ??? ????????? ?????? ? ????????? ??????? ????????????.

?? ????????????? ?????????? ???????? ?? ?????:

 • ??????????
 • ???????????
 • ???????????
 • ?????????
 • ??????? ??????
 • ??????
 • ???????????

???? ???? ????????? ????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????????.

TUMACZENIA PRZYSIGE

Sporzdzane na papierze, uwierzytelnione podpisem i pieczci tumacza przysigego.

Ilo znakw na stronie ? 1125 ze spacjami

????? ??? ????????????? ????????, ? ???? ??????? ??????????? ????????????? ??????? ???????????? ? ????????? ??? ?? ????????? ????. ???? ????? ???????? ????? ???? ??????????? ? ?????????????????? ?????? ????? ?????????????, ??????????? ???????????. ????????? ??????????? ????????? ?????? ????????????? ? ???? ??????? ? ????? ?????????. ???????? ? ??????? ???????? ???????? ???????????????? ????????, ???????????? ??? ????????? ???????????. ??? ????? ???? ????????? ?? ????? ?????????? ??????. ?????? ???????? ???? ? ??? ????????? ?????? ? ????????? ??????? ????????????.

?? ????????????? ?????????? ???????? ?? ?????:

 • ??????????
 • ???????????
 • ???????????
 • ?????????
 • ??????? ??????
 • ??????
 • ???????????

???? ???? ????????? ????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????????.

CONSECUTIVE INTERPRETING

Provided when the speaker finishes their speech or their part. An interpreter makes notes throughout the
speech and transmits it afterwards in the target language.

This type of interpreting is best suited for:

-business meetings

-negotiations

-inspections

-official presentations

-weddings

Consecutive interpreting can also be used for conferences, seminars or trainings.

This form of interpretation is rather time-consuming extending each speaker?s part approximately twice the amount of time. The advantage is that no interpretation equipment is required which reduces the cost of service. This type of interpreting is a good choice for smaller and shorter events.

TUMACZENIA SZEPTANE

A special form of simultaneous interpreting that does not require any interpretation equipment.

An interpreter sits or stands among the participants of a meeting and interprets the speech in a low voice
to a small group of people, usually 1 or 2 persons. This technique is usually used in bilateral meetings or in
groups of people speaking different languages

TUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Zazwyczaj s to teksty wymagajce biegoci w posugiwaniu si specjalistyczn terminologi, np. prawnicz, finansow, medyczn, chemiczn, farmaceutyczn, ekonomiczn czy po prostu naukow. Konsultacje z wykwalifikowanymi fachowcami danej dziedziny nauki bd jej wskiej specjalizacji s koniecznoci.

TUMACZENIA SZEPTANE

Stanowi szczegln form przekadw symultanicznych, ktre nie wymagaj uycia specjalnego sprztu.

Translator siedzi lub stoi pomidzy uczestnikami spotkania i ciszonym gosem tumaczy wypowiedzi dla niewielkiej liczby osb, najczciej 1-2 uczestnikw spotkania bd konferencji. Technika ta jest gwnie stosowana w przypadku spotka dwustronnych lub w grupach, w ktrych delegaci nie wadaj wsplnym jzykiem.

TUMACZENIA KONSEKUTYWNE

Charakteryzuj si tym, e tumaczenie rozpoczyna si dopiero po zakoczeniu wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi przez mwicego. Suchajc przemowy, tumacz sporzdza notatki, po czym wygasza przeoon wypowied w jzyku docelowym.

Przekady tego typu sprawdzaj si najlepiej podczas:

 • spotka biznesowych
 • negocjacji
 • rozmw handlowych
 • inspekcji
 • oficjalnych przemwie i prezentacji
 • lubw

Tumaczenia konsekutywne mog by stosowane rwnie podczas konferencji, seminariw czy szkole.

Naley wzi jednak pod uwag fakt, e ta forma przekadania jest dosy czasochonna ? wydua wypowied prelegenta mniej wicej dwukrotnie. Natomiast zalet jest to, e nie wymaga specjalnego sprztu, co pozwala na obnienie kosztw usugi. Przeoenia tego typu s dobrym rozwizaniem w przypadku mniejszych, trwajcych krcej wydarze.

TUMACZENIA SYMULTANICZNE

To inaczej tumaczenia rwnoczesne, podczas ktrych translatorzy jednoczenie suchaj wypowiedzi i przekadaj j na wybrany jzyk. Najczciej przekady tego typu wykonywane s w dwikoszczelnej kabinie przez dwch tumaczy pracujcych naprzemiennie. Uczestnicy wydarzenia sysz na bieco transmitowany na sal przekad w swoich suchawkach. Tumaczenia kabinowe s najczstszym rozwizaniem stosowanym podczas tumacze konferencyjnych. Mog by wykonywane na dowoln liczb jzykw. Kada para jzykowa, to oddzielna kabina i oddzielny zesp translatorw.

Zapewniamy tumaczenia symultaniczne midzy innymi podczas:

 • kongresw
 • konferencji
 • sympozjw
 • seminariw
 • spotka biznesowych
 • szkole
 • negocjacji

Nasze biuro tumacze zapewnia rwnie kompleksow obsug tumaczeniow konferencji wraz ze sprztem.

TUMACZENIA ZWYKE

Stosowane, gdy przekad nie wymaga uwierzytelnienia. Sporzdzane i dostarczane w formie elektronicznej.

Ilo znakw na stronie ? 1600 ze spacjami

TUMACZENIA TECHNICZNE

Przekady tego rodzaju powierzamy specjalistom, ktrzy oprcz wyksztacenia filologicznego posiadaj take wyksztacenie techniczne- s inynierami, bd te pracownikami naukowymi. Specjalici Ci posiadaj due dowiadczenie w pracy na stanowiskach wymagajcych wiedzy kierunkowej zwizanej z produkcj, przemysem, obsug urzdze, maszyn, mechanik, informatyk czy elektronik.