Rodzaj tumaczenia:[checkbox* checkbox-950 "zwyke" "przysige" "ustne"]


   Rodzaj Translationsordinarycertifiedoral


    Type of translation:generalsworninterpretation


     ??? ??????????????????????????????


      ??? ???????? :??????????? ????????????????? ????????????? ???????