Tłumacz przysięgły Białystok

Wszystkie tłumaczenia są sporządzane na papierze, uwierzytelnione podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.

SIMULTANEOUS INTERPRETING

Provided in real time as the interpreter listens to the speaker and conveys the message in the requested language simultaneously. Performed in a soundproof booth by two interpreters working alternately. The participants of the event receive the translation in real time through a headset. Simultaneous booth interpreting is commonly used for translating conferences. The translation can be rendered in any number of languages. Each language pair of translators is a separate team and requires a separate booth.

We provide simultaneous translation services during:

 • Congresses
 • conferences
 • symposia
 • seminars
 • business meetings
 • trainings
 • negotiations

Our translation agency provides comprehensive interpreting services including relevant equipment.

????? ??? ????????????? ????????, ? ???? ??????? ??????????? ????????????? ??????? ???????????? ? ????????? ??? ?? ????????? ????. ???? ????? ???????? ????? ???? ??????????? ? ?????????????????? ?????? ????? ?????????????, ??????????? ???????????. ????????? ??????????? ????????? ?????? ????????????? ? ???? ??????? ? ????? ?????????. ???????? ? ??????? ???????? ???????? ???????????????? ????????, ???????????? ??? ????????? ???????????. ??? ????? ???? ????????? ?? ????? ?????????? ??????. ?????? ???????? ???? ? ??? ????????? ?????? ? ????????? ??????? ????????????.

?? ????????????? ?????????? ???????? ?? ?????:

 • ??????????
 • ???????????
 • ???????????
 • ?????????
 • ??????? ??????
 • ??????
 • ???????????

???? ???? ????????? ????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????????.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Sporządzane na papierze, uwierzytelnione podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Ilość znaków na stronie ? 1125 ze spacjami

????? ??? ????????????? ????????, ? ???? ??????? ??????????? ????????????? ??????? ???????????? ? ????????? ??? ?? ????????? ????. ???? ????? ???????? ????? ???? ??????????? ? ?????????????????? ?????? ????? ?????????????, ??????????? ???????????. ????????? ??????????? ????????? ?????? ????????????? ? ???? ??????? ? ????? ?????????. ???????? ? ??????? ???????? ???????? ???????????????? ????????, ???????????? ??? ????????? ???????????. ??? ????? ???? ????????? ?? ????? ?????????? ??????. ?????? ???????? ???? ? ??? ????????? ?????? ? ????????? ??????? ????????????.

?? ????????????? ?????????? ???????? ?? ?????:

 • ??????????
 • ???????????
 • ???????????
 • ?????????
 • ??????? ??????
 • ??????
 • ???????????

???? ???? ????????? ????? ????????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????????.

CONSECUTIVE INTERPRETING

Provided when the speaker finishes their speech or their part. An interpreter makes notes throughout the
speech and transmits it afterwards in the target language.

This type of interpreting is best suited for:

-business meetings

-negotiations

-inspections

-official presentations

-weddings

Consecutive interpreting can also be used for conferences, seminars or trainings.

This form of interpretation is rather time-consuming extending each speaker?s part approximately twice the amount of time. The advantage is that no interpretation equipment is required which reduces the cost of service. This type of interpreting is a good choice for smaller and shorter events.

TŁUMACZENIA SZEPTANE

A special form of simultaneous interpreting that does not require any interpretation equipment.

An interpreter sits or stands among the participants of a meeting and interprets the speech in a low voice
to a small group of people, usually 1 or 2 persons. This technique is usually used in bilateral meetings or in
groups of people speaking different languages

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Zazwyczaj są to teksty wymagające biegłości w posługiwaniu się specjalistyczną terminologią, np. prawniczą, finansową, medyczną, chemiczną, farmaceutyczną, ekonomiczną czy po prostu naukową. Konsultacje z wykwalifikowanymi fachowcami danej dziedziny nauki bądź jej wąskiej specjalizacji są koniecznością.

TŁUMACZENIA SZEPTANE

Stanowią szczególną formę przekładów symultanicznych, które nie wymagają użycia specjalnego sprzętu.

Translator siedzi lub stoi pomiędzy uczestnikami spotkania i ściszonym głosem tłumaczy wypowiedzi dla niewielkiej liczby osób, najczęściej 1-2 uczestników spotkania bądź konferencji. Technika ta jest głównie stosowana w przypadku spotkań dwustronnych lub w grupach, w których delegaci nie władają wspólnym językiem.

TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE

Charakteryzują się tym, że tłumaczenie rozpoczyna się dopiero po zakończeniu wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi przez mówiącego. Słuchając przemowy, tłumacz sporządza notatki, po czym wygłasza przełożoną wypowiedź w języku docelowym.

Przekłady tego typu sprawdzają się najlepiej podczas:

 • spotkań biznesowych
 • negocjacji
 • rozmów handlowych
 • inspekcji
 • oficjalnych przemówień i prezentacji
 • ślubów

Tłumaczenia konsekutywne mogą być stosowane również podczas konferencji, seminariów czy szkoleń.

Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że ta forma przekładania jest dosyć czasochłonna ? wydłuża wypowiedź prelegenta mniej więcej dwukrotnie. Natomiast zaletą jest to, że nie wymaga specjalnego sprzętu, co pozwala na obniżenie kosztów usługi. Przełożenia tego typu są dobrym rozwiązaniem w przypadku mniejszych, trwających krócej wydarzeń.

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE

To inaczej tłumaczenia równoczesne, podczas których translatorzy jednocześnie słuchają wypowiedzi i przekładają ją na wybrany język. Najczęściej przekłady tego typu wykonywane są w dźwiękoszczelnej kabinie przez dwóch tłumaczy pracujących naprzemiennie. Uczestnicy wydarzenia słyszą na bieżąco transmitowany na salę przekład w swoich słuchawkach. Tłumaczenia kabinowe są najczęstszym rozwiązaniem stosowanym podczas tłumaczeń konferencyjnych. Mogą być wykonywane na dowolną liczbę języków. Każda para językowa, to oddzielna kabina i oddzielny zespół translatorów.

Zapewniamy tłumaczenia symultaniczne między innymi podczas:

 • kongresów
 • konferencji
 • sympozjów
 • seminariów
 • spotkań biznesowych
 • szkoleń
 • negocjacji

Nasze biuro tłumaczeń zapewnia również kompleksową obsługę tłumaczeniową konferencji wraz ze sprzętem.

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Stosowane, gdy przekład nie wymaga uwierzytelnienia. Sporządzane i dostarczane w formie elektronicznej.

Ilość znaków na stronie ? 1600 ze spacjami

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Przekłady tego rodzaju powierzamy specjalistom, którzy oprócz wykształcenia filologicznego posiadają także wykształcenie techniczne- są inżynierami, bądź też pracownikami naukowymi. Specjaliści Ci posiadają duże doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających wiedzy kierunkowej związanej z produkcją, przemysłem, obsługą urządzeń, maszyn, mechaniką, informatyką czy elektroniką.