TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY BIAŁYSTOK

Sporządzane na papierze, uwierzytelnione podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Ilość znaków na stronie – 1125 ze spacjami